Вграждане на JavaScript


Разгледайте внимателно следния пример Последна точка 1. За визуализиране на обектите в него се използва JavaScript.

Принципът е изключително лесен. Вие използвате JavaScript, за да промените свойствата на обектите. Какви свойства притежават обектите може да видите в таблицата на края на файла Uslovia.pdf. А как се променят те с помощта на JavaScript е обяснено стъпка по стъпка на следните 2 страници: