Оформяне на HTML-файл


 • Отворете създадената от Вас HTML-страница с Microsoft FrontPage от Microsoft Office или друг едитор по Ваш избор. В никакъв случай не използвайте Word от Microsoft Office!

 • В частта head променете текста в заглавната лента на браузера като в тага <title></title> замените текста http://geonext.de с желан от Вас текст. Например с ВПИСАН ЪГЪЛ.

 • В частта head под тага <title></title> задължително добавете двата реда
 • <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
  <meta http-equiv="Content-Language" content="bg">

 • В частта body преди вече съществуващия текст или след него добавете необходимите Ви текст и елементи, като заглавия, параграфи, списъци, графики и/или линкове. За подробности виж страницата Кратко въведение в HTML.


 • Пример 9 променен

  Виж как изглежда примера

  <html>

  <head>
  <title> ВПИСАН ЪГЪЛ </title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
  <meta http-equiv="Content-Language" content="bg">

  <style type="text/css">
  body, b, td, li, p, div, h1, h2, h3, h4 {
  font-family:sans-serif;
  font-size=14px;
  text-decoration:none;
  color:#000000;
  }
  a {
  font-family:sans-serif;
  font-size=14px;
  text-decoration:none;
  color:#0080c0;
  }
  </style>
  </head>
  <body bgcolor="#ffffff">

  <h1>Вписан ъгъл</h1>
  <p>Мести точките D, C и Е и наблюдавай.</p>
  <!--<a href="http://geonext.de" style="font-family:sans-serif;font-weight:bold;font-size:12px;text-decoration:none;color:#000000;">© 2002 - http://geonext.de</a><br>-->
  <!-- GEONExT start-->
  <applet id="xxx" code="geonext.Geonext.class" codebase="./" archive="geonext.jar" width="600" height="480" MAYSCRIPT>
  <param name="scriptable" value="true">
  <param name="geonext" value="file:primer9.gxt">
  </applet>
  <!-- GEONExT end-->
  <p> <p>
  <p>Какво ти прави впечатление?</p>
  <p>С кликване върху символа <img src="../data/gni.bmp" align="bottom" border="0" alt=""> конструкцията ще се върне в изходяща позиция.</p>

  </body>
  </html>
 • Ако желаете да направите учебен материал от няколко страници. Експортирайте всяка от страниците по описания начин и ги свържете с линкове.


 • Пример 9 с линкове към предните примери

  Виж как изглежда примера

  <html>

  <head>
  <title> ВПИСАН ЪГЪЛ </title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
  <meta http-equiv="Content-Language" content="bg">

  <style type="text/css">
  body, b, td, li, p, div, h1, h2, h3, h4 {
  font-family:sans-serif;
  font-size=14px;
  text-decoration:none;
  color:#000000;
  }
  a {
  font-family:sans-serif;
  font-size=14px;
  text-decoration:none;
  color:#0080c0;
  }
  </style>
  </head>
  <body bgcolor="#ffffff">

  <p><a href="primer7.html">Към пример 7</a></p>
  <p><a href="primer8.html">Към рпимер 8</a> </p>
  <h1>Вписан ъгъл</h1>

  <p>Мести точките D, C и Е и наблюдавай.</p>
  <!--<a href="http://geonext.de" style="font-family:sans-serif;font-weight:bold;font-size:12px;text-decoration:none;color:#000000;">© 2002 - http://geonext.de</a><br>-->
  <!-- GEONExT start-->
  <applet id="xxx" code="geonext.Geonext.class" codebase="./" archive="geonext.jar" width="600" height="480" MAYSCRIPT>
  <param name="scriptable" value="true">
  <param name="geonext" value="file:primer9.gxt">
  </applet>
  <!-- GEONExT end-->
  <p> <p>
  <p>Какво ти прави впечатление?</p>
  <p>С кликване върху символа <img src="../data/gni.bmp" align="bottom" border="0" alt=""> конструкцията ще се върне в изходяща позиция.</p>

  </body>
  </html>  Забележка: Вместо Към пример 7 или Пример 8 напишете Напред или Назад.