Обучителен семинар за приложение на ИТ в обучението по математика,

ЮЗУ „Н. Рилски“ Благоевград, 14-15.07.2010 и 8-9.09.2010


Организатор

Семинарът бе проведен в ЮЗУ „Н. Рилски“ Благоевград в рамките на европейския проект "Fibonacci" участник, в който е и Института по математика и информатика към БАН.

обратно към съдържанието


Лектор

Мария Браухле
e-mail: brauchle21@yahoo.de
GSM: +359 878 211 173
Skype: mimskib

обратно към съдържанието


Участници

Росен Абаджиев IV ОУ „Д. Дебелянов“ rosenabadjiev@abv.bg
Виолета Ковачева ЕГ, гр. Благоевград vilikovacheva@yahoo.ca
Иван Гунчев VIII СОУ „Арс. Костенцев“ igunchev_71@abv.bg
Анна Хинчева ПГЕЕ, Благоевград hincheva_1@abv.bg
Райка Динкова-Томова VII СОУ „К. Шапкарев“ raika_ddt@abv.bg
Златка Златанова VII СОУ „К. Шапкарев“ zlatkadza@abv.bg
Антоанета Величкова ПГИ „Иван Илиев“, Благоевград tonita_1971@abv.bg
Здравка Хаджииванова ПГИ „Иван Илиев“, Благоевград
Снежана Стоименова ПГСАГ, Благоевград snmustrina@abv.bg
Николай Каращранов ПМГ, „Акад. С. Корольов“ n.karashtranov@gmail.com
Тодорка Мелниклийска ПМГ, „Акад. С. Корольов“ tedy0906@abv.bg
Биляна Поповска ПМГ, „Акад. С. Корольов“ biliq@abv.bg
Емилия Тренчева ПМГ, „Акад. С. Корольов“ emiliatrencheva@mail.bg
Константин Парашкевов ПМГ, „Акад. С. Корольов“ kocep@abv.bg
Райна Памуклийска СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Симитли kordeva_r@abv.bg
Румяна Николова СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Симитли rumi.nikolova1955@abv.bg
Силвия Пилевска СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Симитли simoil08@abv.bg
Галина Арабаджийска СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Симитли asles@abv.bg
Надка Шеинкова НХГ, Благоевград nadka_scheinkova@abv.bg
Здравка Челикова I ОУ, „Св. Климент Охридски“, Сандански zd_chilikova@abv.bg
Владимир Стоилов СОУИЧЕ, Благоевград peel@abv.bg
Маряна Кацарска ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград mariana_katcarska@abv.bg

обратно към съдържанието


Програма

Упражненията от обучението на 14 и 15 юли.

Упражненията от обучението на 8 и 9 септември.

обратно към съдържанието


Задача

Подготвяне на част от учебния материал от предстоящата учебна година в динамична форма. Динамичните материали ще бъдат представени в следващия етап на обучението.

обратно към съдържанието