НАЧАЛЕН КУРС ЗА РАБОТА В ДИНАМИЧНАТА СРЕДА

Велико Търново - 31.08-03.09.2010 г.


Организатор

Началният курс за работа в динамична среда в рамките на европейския проект "Fibonacci" участник, в който е и Института по математика и информатика към БАН.

обратно към съдържанието


Лектори

гл. ас. д-р Веселин Гушев, ФМИ – СУ, София         Ангел Гушев, ПМГ - Велико Търново
e-mail: v_gushev@fmi.uni-sofia.bg         e-mail: angel_hg@abv.bg
VIVACOM: +359 878 103 179        GSM: +359 887 730 392
GLOBUL: +359 898 929 414

обратно към съдържанието


Участници

Савина Емилова Хубанова ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. В.Търново savinah@gmail.com
Елизавета Йосифовна Широкова ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. В.Търново liza1955@mail.bg
Ивелина Петрова Лазарова ОУ "Елин Пелин", Първомайци lazarova74@mail.bg
Илка Груева Гайдарова ОУ “Бачо Киро”, В. Търново ilka.gaidarova@abv.bg
Денка Тодорова Пенкова ОУ “Бачо Киро”, В. Търново zdenek69@hotmail.bg
Иваничка Тодорова Петкова ОУ „Св. Патр. Евтимий”, В. Търново iwa_5et@abv.bg
Маринка Евлогиева Минчева ОУ „Св. Патр. Евтимий”, В. Търново marina_evlo@abv.bg
Агрипина Георгиева Иванова ОУ "Д.Благоев", В.Търново agripina_georgieva@abv.bg
Евгения Димитрова Бърдарова ПГТ "Д-р Васил Берон", В. Търново ewi123@abv.bg
Ванюта Тодорова Недялкова ПГТ "Д-р Васил Берон", В. Търново v_nedialkova@abv.bg
Лилия Николова Станева ПГМД, Велико Търново lista1959@gmail.com
Диян Кирилов Печеняшки СГИ , В. Търново dian62@mail.bg
Стефка Колева Илиева - Рашкова СОУ "Вела Благоева", В. Търново spsp@abv.bg
Лиляна Петрова Делова - Далева СОУ "Вл. Комаров", В. Търново lili_pdd@abv.bg
Чавдар Христофоров Бонев ХГ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново chavdar72@abv.bg
Драгомир Драганов РИО - В.Търново drdr@abv.bg
Деан Друмев Друмев ПМГ "Васил Друмув", В.Търново drumeff_hg@abv.bg
Кинка Кирилова-Лупанова ПМГ "Васил Друмув", В.Търново kkicak@gmail.com
Галя Нинова Мухтанова ОУ "Иван Вазов", Г.Оряховица galian.m@dir.bg
Спасиян Георгиев Иванов ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Г.Оряховица spasian_ivanov@abv.bg
Стефка Христова Иванова ПГЕЕ “М. В. Ломоносов", Г.Оряховица st_ivanova_go@abv.bg
Радка Кръстева Паунова ПГЕЕ “М. В. Ломоносов", Г.Оряховица r_paunova_go@abv.bg
Марина Атанасова Илиева ПГЕЕ “М. В. Ломоносов", Г.Оряховица m_a_ilieva@abv.bg
Тотка Илиева Русева ПГЕЕ “М. В. Ломоносов", Г.Оряховица ruseva_vt@abv.bg
Петя Веселинова Драганова ПГЛПИ ”А.Буров”, Г.Оряховица pglp_draganova@abv.bg
Елка Димитрова Георгиева ПГЛПИ ”А.Буров”, Г.Оряховица eli_go@mail.bg
Севдалина Недева Арабаджиева СОУ "В. Грънчаров", гр. Г.Оряховица
Мария Стефанова Димитрова СОУ "Георги Измирлиев", Г.Оряховица marry6@mail.bg
Евгения Тотева Илиева ПГСАГ „Ангел Попов”, В. Търново jeniailieva@abv.bg
Янка Маринова Узунова ПГСАГ „Ангел Попов”, В. Търново ian62@abv.bg
Ваня Веселинова Бояджиева СГИ, Велико Търново vania01@abv.bg
Мариянка Ангелова Балъкова СОУ "Ем. Станев", Велико Търново mariana_60@abv.bg
Здравка Минчева РИО - В.Търново riovt_mincheva@gmail.com
Светла Христова Янкова ПМГ "Васил Друмув", В.Търново sve_ian@abv.bg
Малинка Цв. Хаджииванова ПМГ "Васил Друмув", В.Търново matsa9@abv.bg
Цеца Илиева Байчева ПМГ "Васил Друмув", В.Търново zezab1@gmail.com

обратно към съдържанието


Задачи

Задачите, разгледани на курса на 31.08-03.09.2010 г. .

Очаквайте скоро и достъп до GEONExT конструкциите...

обратно към съдържанието