Учебни материали


Динамични материали, създадени по българския учебен план от Павлин Цонев от Плевен.

За дидактическото моделиране с с множество примери и задачи от Веселин Гушев, Таня Тонова и Евелина Копева от ФМИ на СУ

Проекти, разработени от ученици на природоматематическата гимназия „Васил Друмев“, В.Търново

Динамични материали, създадени с GeoGebra