Наблюдавай и обоснови


Следните графики, създадени с динамичният математически софтуер GEONExT, са вдъхновени от серия статии, които швейцарският математик Ханс Валзер публикува в списанието Didaktik der Mathematik ("Методика на метематиката").

Към първата публикация авторът написа (DdM 1, 1990):

"Съвсем съзнателно си играем с думата "Последна точка": От една страна редичката от поредни чертежи отбелязва края на броя, от друга страна всеки път става съпрос за фигури, които се събират в една точка. Заедно с познатите точки (като например център на тежестта на триъгълник) се срещат и някои не толкова познати.
Образователната идея на подобните на комикси редички е да подтикнат към размисъл над някои геометрични зависимости."

С кликване върху картинките се отварят съответните чертежи.
Последна точка 1 Последна точка 2 Последна точка 3


Последна точка 4
Последна точка 5
Последна точка 19Край