Мостът Тини в Англия

Променете позициите на точките V и Р така, че графиката, преминаваща през тях, да съвпадне с дъгата на моста.

Каква е функцията, която се получава?

Кои са нейните параметри?