За този сайт


Сайтът е създаден в рамките на европейския проект „Фибоначи“ и с любезното съдействие на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград .

Официaлна страница на проекта „Фибоначи“

Българската страница на проекта „Фибоначи“