Методика на приложение на в часовете по математика


Динамичната математика предлага нови възможности за организиране на учебния процес. Основната идея е новите знания да не се предоставят на ученика на готово, а той сам чрез експериментиране с компютъра да достигне до тях. Тази идея се реализира чрез методическия модел "АЗ–ТИ–НИЕ". Повече за този модел и неговото практическо приложение ще научите от статията Multimedijno_obuchenie.pdf. (Примерът в статията се нарича "Теорема на Талес", но това не е теоремата на Талес, позната в България. В Германските училища теоремата за правоъгълния триъгълник, вписан в окръжност, се нарича теорема на Талес.)

Следните учебни материали са създадени по модела "АЗ–ТИ–НИЕ" в катедрата по "Математика и нейната дидактика" на университета в Байройт, Германия и са превод от немски:

Един пример за приложението на динамичната математика като занимателна математика е Валзер.