Добре дошли на българската страница за !


Тук ще намерите полезни линкове, много информация и различни материали, които ще Ви помогнат във Вашите първи стъпки и бъдеща работа с динамична математика.


е динамичен математически софтуер, който е създаден в катедрата по математика и дидактика на университета в Байройт, Германия. може да се използва основно по два начина – като самостоятелна програма за създаване на геометрични конструкции или като съставна част на виртуални учебни среди с HTML-формат. Възможностите на програмата не се изчерпват само с прилагането й в областта на геометрията. Тя може да се прилага и в анализа, тъй като с нея могат да се чертаят и графики на функции. С помощта на вградената в нея компютърна алгебрична система могат да се правят различни изчисления, което разширява броя на нейните възможности.