Запознаване спритежава GNU General Public Lizenz и разпространението му е напълно безплатно. Може да бъде инсталиран както под WINDOWS, така и под LINUX или MAC.

Инсталиране на GEONExT


Принципът на работа на е изключително интуитивен. Неговите елементи се овладяват бързо, както от преподаватели, така и от ученици.

Работа с GEONExT