Инсталиране на


притежава GNU General Public Lizenz и разпространението му е напълно безплатно. Може да бъде инсталиран както под WINDOWS, така и под LINUX или MAC.

За инсталиране под WINDOWS следвайте следните стъпки: