Ръководство по създаване на учебни материали с


Чрез вграждането на -конструкции в HTML-файлове се получават динамични страници, които са съчетание на конструкциите с текстове и картинки. Няколко динамични страници могат да бъдат свързани една с друга и обединени във виртуални учебни материали. За създаването на виртуални учебни материали не са необходими дълбоки познания по HTML.

Още при създаването им конструкциите могат да бъдат експортирани в HTML-формат. В този случай автоматично предприема някои важни настройки. Това ръководсво има за цел да Ви запознае как се експортират -конструкциите в HTML-формат и как се оформят в динамични страници и виртуални учебни материали. В случай, че нямате представа от HTML, е добре първо да се запознаете с Кратко въведение в HTML.


Ръководството съдържа още:

Експортиране в HTML-формат: избор на директория и име на файл

Експортиране в HTML-формат: избор на опции

Оформяне на HTML-файл

Вграждане на JavaScript за визуализиране на обекти стъпка по стъпка