Експортиране в HTML-формат: избор на директория и име на файл


Създайте нова динамична конструкция с или отворете някоя съществуваща. Отидете на Файл в менюто на , от падащото меню изберете Експортирай и HTML.

Ще се отвори следния прозорец (папките във Вашия случай ще бъдат с други имена):

Експортирай

Изберете папката, в която желаете да запишете Вашия динамичен учебен материал. За целта използвайте помощните бутони в прозореца.

След избора на папка, запишете желаното име на файла на латиница в реда

.

Например: Primer 9. И натиснете бутона Експортирай.