Експортиране в HTML-формат: избор на опции


След избора на директория и име на файл ще се отвори нов прозорец:

Изберете начина на Представяне и отидете на Файлови опции.

Експортирай

Маркирайте GEONExT-Архив със съхраняване и Външни gxt-файлове и натиснете бутона Съхрани.

Експортирай

Във Вашата папка ще се появят 3 нови файла - eдин HTML-файл с избраното от Вас име, един GEONExT-файл със същото име и файлът geonext.jar.Пример 9

Нека да разгледаме по-подробно един HTML-файл, създаден по описания начин:

Виж как изглежда примера

<html>

<head>
<title> http://geonext.de </title>
<style type="text/css">
body, b, td, li, p, div, h1, h2, h3, h4 {
font-family:sans-serif;
font-size=14px;
text-decoration:none;
color:#000000;
}
a {
font-family:sans-serif;
font-size=14px;
text-decoration:none;
color:#0080c0;
}
</style>
</head>
<body bgcolor="#ffffff">
<!--<a href="http://geonext.de" style="font-family:sans-serif;font-weight:bold;font-size:12px;text-decoration:none;color:#000000;">© 2002 - http://geonext.de</a><br>-->
<!-- GEONExT start-->
<applet id="xxx" code="geonext.Geonext.class" codebase="./" archive="geonext.jar" width="600" height="480" MAYSCRIPT>
<param name="scriptable" value="true">
<param name="geonext" value="file:primer9.gxt">
</applet>
<!-- GEONExT end-->
<p> <p>
</body>
</html>


Файлът започва и завършва с тага <html></html> и съдържа двете стандартни части head и body.