Кратко въведение в HTML


HTML е език за текстообработка, който казва на браузера, как да покаже текста и как да подреди елементите на екрана. За създаването на динамични учебни материали са необходими минимални познания по HTML.
Основни принципи и понятия

Програмите, с които сърфираме в Интернет се наричат браузери. По-известните от тях са Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari и Opera. Общото между тези програми е, че те разбират “езика“ HTML. HTML просто описва страницата и казва на браузера как да разположи текста, картинките и другите елементи на екрана. HTML-файловете могат да се пишат с обикновения едитор (Editor) на Windows или с Microsoft FrontPage от Microsoft Office. Предимството на Microsoft FrontPage е, че оцветява думите от езика HTML.

HTML-файловете се съхраняват с разширението .html.

Елементите на езика HTML се поставят в ъгловати скоби

<дума от езика>,

за да се различат от текста, който трябва да бъде визуализиран на екрана. Думите, поставени в ъгловати скоби се наричат тагове.

Таговете биват двойни и единични.

 1. Двойните тагове имат начало и край, като края се маркира с знака "/". Общият вид на един двоен таг е

  <таг параметри>Текст за форматиране</таг>

  Например, тагът <b></b> служи за удебеляване на текст. Когатo напишем

  <b>удебелен текст</b>


  браузерът извежда на екрана

  удебелен текст

 2. Общият вид на единичните тагове е

  <таг параметри>

  Например тагът <br> служи за обозначаване на празен ред.

Забележка: Между началото и края на двойните тагове е възможно освен текст да се пишат и други двойни или единични тагове.

Коментарите в HTML започват с <!-- и завършват с --> .

обратно към съдържаниетоСтруктура на HTML документите

Тагът <html> маркира началото на HTML документите, а </html> края. HTML документите се състоят обикновено от две части head и body.

В случай, че head бъде пропусната, браузерът интепретира цялата информация между <html> и </html>, като body и я извежда на екрана.

обратно към съдържаниетоЧастта head

Заглавието на страницата, което излиза най-горе от ляво в заглавната ивица на браузера се изписва с тагa <title ></title >.

Допълнителната информация, съдържаща се в частта head, може да бъде различна по вид. За създаването на динамични учебни страници на Вас ще Ви бъдат необходими следните 2 реда

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<meta http-equiv="Content-Language" content="bg">

Те указват на браузера да използва набора от знаци windows-1251 и да показва съдържанието на български език.Пример 1:

Виж как изглежда примера (Обърни внимание на заглавието в най-горния ляв ъгъл на браузера.)

<html>

<head>
<title >ПРИМЕР 1</title >
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<meta http-equiv="Content-Language" content="bg">
</head>
<body>
</body>
</html>


обратно към съдържаниетоЧастта body

обратно към съдържанието • Прикачване на линкове към други страници.
 • Прикачването на линкове към други страници се извършва с тага <a></a>, като с параметъра href се задава пътя до съответния файл. Правилата за влизане и излизане от директории са аналогични на тези за прикачването на картинки. При прикачването на линк към страница в Интернет в href се пише целия адрес на страницата с http:// отпред. Ако желаете линкът да се отвори в нов прозорец, напишете параметъра target със стойност "_blank". Между <a> и </a> се пише името на линка, вместо име може да се сложи и картинка.


  Пример 7:

  Виж как изглежда примера

  <html>

  <head>
  <title>ПРИМЕР 7</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
  <meta http-equiv="Content-Language" content="bg">
  </head>
  <body>
  <p align="left">Прикачване на линк към страница в Интернет</p>
  <p align="left"><а href="http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2453" target="_blank">Отвори страницата на GEONExT</а></p>
  <p align="left">Прикачване на линк от същата директория</p>
  <p align="left"><а href="primer6.html" target="_blank">Отвори предишния пример</а></p>
  <p align="left">Прикачване на линк от друга директория</p>
  <p align="left"><а href="../content/Seite1.html" >Върни се на страницата с въведението в HTML</а></p>
  </body>
  </html>


  обратно към съдържанието • Удебелен, наклонен или подчертан текст. Празен ред.

  >Формати за представянето на текст. Освен тагът <b></b> за удебеляване на текст, съществуват и таговете за наклонен текст <i></i> и за подчертан текст <u></u>. Тези тагове могат да се комбинират без ограничения. Единичния таг <br> е за празен ред.  Пример 8:

  Виж как изглежда примера

  <html>

  <head>
  <title >ПРИМЕР 2</title >
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
  <meta http-equiv="Content-Language" content="bg">
  </head>
  <body>
  <p><b>Удебелен текст</b></p>
  <br>
  <p><i>Наклонен текст</i></p>
  <br>
  <p><u>Подчертан текст</u></p>
  <br>
  <p><b><u>Удебелен и подчертан текст</u></b></p>
  <br>
  <p><b><i>Удебелен и наклонен текст</i></b></p>
  </body>
  </html>


  обратно към съдържанието


  Линкове за по-задълбочено изучаване на HTML.