ПОМАГАЛО 2.0 е свободно уеб-приложение
за бързо и лесно създаване на дигитални учебни материали по математика.

То съчетава текст и динамични графики, създадени с .

За използването му не са необходими познания по HTML.Вход Старата версия
на сайта
Примери